دست آوردهای ما

در این قسمت برخی از دست آوردها و استانداردها گواهینامه ها و جوایز ما را می توانید ببینید.

گواهینامه حلال

کسب گواهینامه حلال برای همه محصولات

علامت استاندارد

کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد

استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

نمایشگاه بین المللی

حضور موفق در سومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی

حضور موفق در ششمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی

حضور موفق در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

برخی از محصولات قافلانکوه

مشاهده تمام محصولات

خط مشي قافلانکوه

جهت حصول به اهداف، مديريت و كاركنان مجموعه متعهد مي باشند تا موارد ذيل را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهند:

تضمين سلامت

تضمين سلامت مصرف كنندگان از طريق شناسايي و كاهش مخاطرات تهديد كننده ايمني مواد غذايي

رعایت الزامات قانونی

رعايت الزامات قانوني و دولتي و نيز الزامات ايمني مواد غذايي توافق شده با مشتري

رعايت اصول مشتري مداري

رعايت اصول مشتري مداري و ارتقاء سطح رضايت مشتريان به عنوان سرمايه هاي اصلي سازمان

استفاده از فناوري هاي نوين

استفاده از تجهيزات و فناوري هاي نوين توليد و فروش محصولات جهت توليد و عرصه محصولاتي متنوع و با كيفيت جهاني

بهبود مستمر فرآيندهاي سازماني

بهبود مستمر فرآيندهاي سازماني خصوصاً از طريق استقرار و بهبود سيستم هاي اطلاعات مديريت

ارتقاء سطح دانش و مهارت

ارتقاء سطح دانش و مهارت سرمايه هاي انساني و ارتقاء كمي و كيفي برنامه هاي آموزشي

بي شك انجام اين تعهدات جز با همدلي صادقانه و تلاش دلسوزانه مديريت و كاركنان مجموعه محقق نخواهد شد. لذا مديريت مجموعه ضمن اعلام تعهد و التزام به مفاد اين خط مشي، از كليه همكاران انتظار دارد با رعايت ارتباطات مشخص و مدون شده سازماني، حداكثر مشاركت خود را در تحقق اهداف فوق به كار گيرند.

سامانه هوشمند تلگرام